Bitcoin SV bắt đầu năm 2019 bằng cách thay đổi logo

Bitcoin SV bắt đầu năm 2019 bằng cách thay đổi logo

Jan 5, 2019

Bitcoin SV bắt đầu năm 2019 bằng cách thay đổi logo. Bitcoin SV, altcoin được sinh ra sau fork từ Bitcoin Cash, sẽ thay đổi logo mới vào ngày sinh nhật...

Tin xem nhiều

Your browser does not support the canvas element.