Coordinator. Phần 2: IOTA là một DAG, không phải là một Blockchain

Coordinator. Phần 2: IOTA là một DAG, không phải là...

Dec 20, 2018

Trong bài đăng thứ 2 của loạt bài này, IOTA cung cấp một số hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất chính xác của sổ cái của IOTA dưới dạng Đồ thị vô hướng (DAG)....

Tin xem nhiều

Your browser does not support the canvas element.