CEO của Ripple nghi ngờ đồng tiền của JP Morgan Chase

CEO của Ripple nghi ngờ đồng tiền của JP Morgan Chase

Mar 11, 2019

CEO của Ripple nghi ngờ đồng tiền của JP Morgan Chase. Brad Garlinghouse, giám đốc điều hành Ripple đã đặt câu hỏi về mục đích và tiện ích tổng thể của...

Tin xem nhiều

Your browser does not support the canvas element.