Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên sàn ChainB

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên sàn ChainB

Dưới đây là bài viết coin24h hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch chainb. Sàn giao dịch Chainb đến từ Hàn Quốc với mô hình kinh tế chia sẻ và tiếp nhận xu hướng ICO mới - mô hình IEO.

Bước đầu tiên để đăng ký tài khoản trên sàn chainb là:

Bước 1: Đăng nhập vào website chainb.io và click vào nút LOG-IN

Hướng dẫn đăng ký giao dịch giao dịch StringB

Bước 2: Điền email vào yêu cầu sau khi nhấp vào "Đồng ý"

Hướng dẫn đăng ký giao dịch giao dịch StringB

Sau đó, bấm vào kiểm tra thư nhận được.

Hướng dẫn đăng ký giao dịch giao dịch StringB

Bước 3: Xác nhận thư:

Nhấp để xác nhận liên kết để xác minh thư tài khoản.

Hướng dẫn đăng ký giao dịch giao dịch StringB

Bước 4: Thông tin thư và mật khẩu

Hướng dẫn đăng ký giao dịch giao dịch StringB

Xem thêm:

Bình luận:

Hy vọng post : " Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch ChainB " mang lại những bổ trợ bổ sung cho bạn đọc và mang lại những giá trị thông tin tốt cho cộng đồng. Coin24h chúng tôi luôn cập nhật thông tin mới nhất và thông tin chung. Hãy theo dõi kênh của mỗi ngày nhé!

Nguồn  Coin24h

Truy cập  https://t.me/coin24hcryptonews  theo dõi chúng tôi và cập nhật thông tin tốt nhất.

Satoshi Nakamoto