Node điều phối: Phần 1: Con đường dẫn đến sự điều phối

Node điều phối: Phần 1: Con đường dẫn đến sự điều phối

Đây là phần đầu tiên của loạt blog gồm nhiều phần giải thích các kế hoạch hiện tại của đội ngũ IOTA loại node điều phối ra khỏi network IOTA, một cột mốc quan trọng đối với việc phân cấp.

Ngày đầu với những quyết định lớn

Bảo mật network IOTA, như được trình bày trong whitepaper, dựa trên giả định rằng tỷ lệ giao dịch thực lớn hơn nhiều so với giao dịch fake từ những kẻ tấn công. Có một số cách để đáp ứng giả định bảo mật cơ bản này và các cơ chế được sử dụng trong network ngày nay khác với các kế hoạch của IOTA trong tương lai. Network hiện nay dựa trên Proof of Work là cơ chế bảo mật chính. Điều này ngụ ý rằng nếu kẻ tấn công kiểm soát phần lớn sức mạnh hàm băm trong network thì họ cũng có thể kiểm soát bài toán đồng thuận. Đặc biệt, một kẻ tấn công như vậy sẽ có thể double spend và chia tách network, điều này rất tệ.

Xem thêm:

Trước thực tế này, IOTA đã phải sử dụng một cơ chế an toàn để bảo vệ người dùng quỹ của mình trong giai đoạn đầu này. Các cơ chế tương tự đã được sử dụng trong ít nhiều mỗi DLT công cộng, để bảo vệ network trong giai đoạn ban đầu. Đây chắc chắn là trường hợp của Bitcoin, vốn có các trạm kiểm soát tích hợp mã hóa cứng để bảo vệ các block được chọn, tránh bị đảo ngược, cũng như một hệ thống cảnh báo về cơ bản là cách để Satoshi tắt mạng.

"Coo" mọi người hay nói là gì?

Trong khi thuật ngữ Điều phối viên được tải theo thời gian, mục đích và chức năng của nó rất đơn giản. Điều phối tồn tại để ngăn chặn double spending, trong khi mạng không chứa đủ sức mạnh hàm băm để đảm bảo an toàn về bản chất.

Điều phối viên làm việc như sau:

Theo định kỳ, Coo (được điều hành bởi IOTA Foundation) phát hành một giao dịch đã ký bình thường. Các giao dịch này được gọi là cột mốc. Định nghĩa về sự đồng thuận của IOTA, sau đó rất đơn giản: một giao dịch được xác nhận khi và chỉ khi nó được tham chiếu (trực tiếp hoặc gián tiếp) bởi một cột mốc. Đó là công việc của Coo, để đảm bảo một cột mốc không mâu thuẫn với những người đi trước. Nếu Coo đưa ra một cột mốc không hợp lệ, bằng cách tham chiếu các giao dịch double spending hoặc truy cập vào các khoản tiền không tồn tại, phần còn lại của các nút trong mạng sẽ không chấp nhận. Điều này có nghĩa là ngay cả khi Coo gây rối, không có khoản tiền nào bị mất và không có giao dịch nào bị đảo ngược.

Lưu ý rằng điều này không có nghĩa là bí mật hoặc bí ẩn, và đã được truyền đạt tích cực kể từ khi bắt đầu (ví dụ ở đây, đây, đây & đây). Nó không mang lại cho IOTA Foundation sức mạnh để thay đổi lịch sử và không ngụ ý Foundation có thể lấy tiền của người dùng. Theo nghĩa đó, IOTA đã được phân cấp.

Nếu Coo quá tốt, tại sao phải xóa nó?

Có một số lý do khiến Coo không tồn tại mãi:

  • Về lý thuyết, nó cho phép Quỹ chọn các giao dịch nào được ưu tiên.
  • Về lý thuyết, nó cho phép Quỹ đóng băng tiền, bằng cách có các mốc quan trọng bỏ qua các giao dịch chi tiêu chúng.
  • Đó là một điểm tấn công duy nhất: nếu vì lý do nào đó, Coo ngừng hoạt động hoặc bị chiếm quyền, các xác nhận trong network sẽ tạm dừng.
  • Coo cho đến nay là một yếu tố hạn chế về khả năng mở rộng network.

Mặc dù những lý do này là hợp lệ và quan trọng, nhưng điều đó không biện minh cho việc loại xóa bỏ Coo sớm. Thật sự, mục đích của dự án Coordicide là để đảm bảo rằng điều đó không xảy ra, và đảm bảo IOTA hiểu và truyền đạt những gì IOTA đang làm trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.

Sự phụ thuộc hiện tại vào Proof of Work và Coo đã sự khởi đầu của network, cho phép hiểu biết sâu sắc hơn nhiều về hành vi của Tangle trong các điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, Proof of Work không phải là một giải pháp lâu dài khả thi cho an ninh mạng và cũng có những hạn chế về scaling. Theo đó, IOTA được đưa ra với những thách thức giống như mọi DLT khác liên quan đến bảo mật và nhân rộng. Do đó, tầm nhìn của IOTA về điều phối viên phụ thuộc rất nhiều vào các cơ chế bảo mật thay thế. Nghiên cứu và kế hoạch của IOTA xung quanh các cơ chế này được thảo luận trong một loạt các bài tới.

Dự án Coordicide?

Câu trả lời ngắn gọn là node điều phối viên có thể và sẽ bị loại bỏ khi nhóm nghiên cứu của IOTA hài lòng rằng IOTA hiểu Tangle không có một node điều phối viên đầy đủ.

Thông qua phần còn lại của loạt bài viết này, IOTA sẽ làm sáng tỏ những con đường khác nhau mà các nhà nghiên cứu của IOTA hiện đang khám phá, từ bằng chứng công việc, tối ưu hóa đến lựa chọn tiền boa, hệ thống danh tiếng và hơn thế nữa. IOTA đã đạt được tiến bộ tốt và IOTA tự hào chia sẻ công khai tình trạng nghiên cứu và kế hoạch của mình để chuyển IOTA sang giai đoạn tiếp theo: Tangle không có node điều phối viên.

Biên soạn: Jack