Bitcoin được sử dụng để pump và dump hơn 300 loại tiền điện tử

Bitcoin được sử dụng để pump và dump hơn 300 loại tiền điện tử

Ngày 18 tháng 12, một nhóm các nhà kinh tế từ Mỹ và Israel đã phát hành một bài nghiên cứu kiểm tra các kế hoạch pump và dump trong thị trường tiền điện tử, các kế hoạch này phát triển mạnh mẽ trên hai nền tảng chat nhóm Telegram và Discord. Báo cáo dài 19 trang thừa nhận sự quan tâm ngày càng tăng đối với tiền điện tử trong vài năm qua, kèm với sự gia tăng của gian lận.

Xem thêm:

Bài viết nghiên cứu có đoạn giải thích:

“Sự mưu mô sẽ không bao giờ thay đổi, cùng với sự bùng nổ của thị trường tiền điện tử với hơn 2000 đồng coin được sinh ra, một môi trường không được kiểm soát như vậy nhánh chóng bị lạm dụng.

Bài nghiên cứu trước tiên định lượng phạm vi của những vụ pump và dump tiền điện tử trên Discord và Telegram, hai nền tảng chat nhóm phổ biến với lượng người dùng tương ứng là 130 triệu và 200 triệu.

Cả hai nền tảng đều có thể xử lý cùng lúc nhiều nhóm lớn với hàng ngàn người dùng và chúng là các nền tảng chat phổ biến thường được sử dụng để pump và dump tiền điện tử.

Chúng tôi ghi nhận được 3767 tín hiệu pump khác nhau được quảng cáo trên Telegram và 1051 tín hiệu pump khác được quảng cáo trên Discord trong khoảng sáu tháng năm 2018. Các âm mưu pump và dump này quảng cáo hơn 300 loại tiền điện tử.”

Bitcoin không miễn dịch đối với các kế hoạch pump và dump. Nhóm so sánh thông tin pump và dump xuất hiện trên Discord, Telegram với các dữ liệu giao dịch thực tế. Bài nghiên cứu cũng xem xét tính chính xác và thành công của các kế hoạch pump và dump, kết quả là các hoạt động như vậy ảnh hưởng đến giá Bitcoin.

Hầu hết các loại tiền điện tử không thể được giao dịch trực tiếp bằng USD, nhưng chúng có thể được giao dịch bằng Bitcoin. Bởi vậy, bài nghiên cứu sử dụng đơn vị tiền tệ là satoshi, không bao gồm các kế hoạch pump và dump lên chính Bitcoin.

Có 6 vụ pump Bitcoin trên Discord và 76 vụ pump Bitcoin trên Telegram. Mặc dù các tài khoản bơm thổi này chỉ chiếm 1,7% trong tổng số các tài khoản bơm thổi, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là Bitcoin không tránh khỏi hiện tượng pump và dump.

Thông tin chi tiết về bài nghiên cứu và các phương pháp được sử dụng có thể được tìm thấy ở đây .

Nhóm thực hiện gồm:

  • JT Hamrick - Đại học Tulsa - Trường Khoa học Máy tính Tandy

  • Farhang Rouhi - Đại học New Mexico - Khoa Khoa học Máy tính

  • Arghya Mukherjee - Đại học Tulsa - Trường Khoa học Máy tính Tandy

  • Amir Feder - Viện Công nghệ Technion, Israel

  • Neil Gandal - Trường Kinh tế Berglas, Đại học Tel Aviv; Trung tâm nghiên cứu chính sách kinh tế (CEPR)

  • Tyler Moore - Đại học Tulsa - Trường Khoa học Máy tính Tandy

  • Marie Vasek - Đại học New Mexico - Khoa Khoa học Máy tính

Biên tập và tổng hợp: Thanh Thiên - ethereumworldnews