Forbes ấn tượng với phương pháp Pagerank khi xác định 10 tài khoản XRP hàng đầu trong các năm qua

Forbes ấn tượng với phương pháp Pagerank khi xác định 10 tài khoản XRP hàng đầu trong các năm qua

Gần đây, Forbes hướng sự chú ý của độc giả đến một trang web có tên PageRank, trước đó có tên là Larry Page of Google. Mục đích của trang web này là xếp hạng các trang web dựa vào các nhân tố như chất lượng và tầm quan trọng của chúng, dựa trên số lượng link liên kết hướng người dùng đến trang web. Tuy nhiên, các liên kết dẫn ai đó ra ngoài trang web của họ làm giảm chất lượng trang web.

Xem thêm:

Loại thuật toán này có thể được sử dụng cho các dữ liệu khác nhau, nhưng phiên bản PageRank dành riêng cho các node trung tâm trong mạng. Bài báo của Forbes hướng sự chú ý đến sổ cái XRP được phát triển vào tháng 11 năm 2018, trông giống như sau:

Tác giả của bài báo, Thomas Silkjær, đã đặt ra hai câu hỏi:

"Những cái lỗ đó là gì và các tài khoản gì ở giữa các lỗ này?" Và "Những mạng bị cô lập hay cụm xung quanh các cạnh của quả cầu là gì?”

Các lỗ mà Thomas Silkjær nhắc đến là các node và cụm trung tâm, và việc sử dụng các thuật toán giúp có thể tìm thấy các chi tiết này mà không cần hình ảnh. Thay vào đó, logic có thể được sử dụng để xem các mẫu, sau đó có thể được sử dụng trong cả mục đích máy học và các mục đích phân tích khác.

Silkjær bổ sung các biểu đồ con để hiển thị các tài khoản XRP cho năm 2016, 2017 và 2018. Hình ảnh dưới đây hiển thị các tài khoản XRP quan trọng nhất được tìm thấy trên sổ cái XRP.

Tác giả tin rằng có rất nhiều thứ đã thay đổi, chỉ còn lại một cặp tài khoản Binance trong năm mới 2019. Tuy nhiên, mới chỉ là đầu năm và có rất nhiều thay đổi có thể xảy ra trong mười tháng tới.

Biên tập và tổng hợp: Thanh Thiên - bitcoinexchangeguide