Hướng dẫn đăng ký sàn giao dịch Bitttop

Hướng dẫn đăng ký sàn giao dịch Bitttop

Các bước đăng ký sàn giao dịch Bittop.

Bước 1: Truy cập vào website: Bittop.com

Bước 2: Chọn mục "Tư cách thành viên"

Sau đó chọn " Đồng ý"

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin đăng ký bao gồm:

  • Tên đăng nhập.
  • Mail đăng ký
  • Thông tin cá nhân

Chọn "Tư cách thành viên".

Như vậy bạn đã hoàn thành quá trình đăng ký tài khoản sàn giao dịch Bittop.