Phản hồi chính thức của sàn giao dịch Cryptopia về vụ hack

Phản hồi chính thức của sàn giao dịch Cryptopia về vụ hack

Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi vụ hack Cryptopia, có một số thông tin thú vị dành cho bạn. Trên kênh Discord chính thức của sàn giao dịch, người dùng có tên Digger giải thích sàn giao dịch đã nắm lại được trụ sở làm việc.

Xem thêm:

Tuy nhiên, Digger giải thích rằng đây không phải là tất cả những gì công ty cần để cho phép người dùng bắt đầu giao dịch thêm lần nữa . Theo Digger thì điều quan trọng là phải tính đến dòng thời gian của sự kiện. Cuộc tấn công đã được xác định vào ngày 14 tháng 1 năm 2019. Sau khi phát hiện ra cuộc tấn công, công ty ngay lập tức đóng băng sàn giao dịch và khóa nền tảng. Sau đó, họ đã thông báo cho chính quyền địa phương, bao gồm Cơ Quan Tội Phạm Công Nghệ Cao New Zealand và Trung Tâm An Ninh Mạng Quốc Gia (NCSC).

Các thành viên của NCSC đến từ Wellington để kiểm tra văn phòng, thực hiện các cuộc phỏng vấn và thu thập bằng chứng. Cơ quan tội phạm công nghệ cao New Zealand cũng đến từ Wellington vào văn phòng của họ, ban hành lệnh khám xét và thu giữ để có thể kiểm soát toàn bộ tòa nhà và các hệ thống.

Trong khoảng thời gian 3.5 tuần, các chuyên gia, cảnh sát New Zealand và NCSC đã làm việc để sao chép các hệ thống và lưu giữ bằng chứng pháp y cho cuộc điều tra. Họ cũng đã làm việc để đảm bảo rằng các tài sản được giữ lại trong một môi trường an toàn. Theo Digger, cảnh sát không hạn chế việc họ quay trở lại hoạt động.

Về điều này, Digger nhận xét:

“Mặc dù Cảnh sát tuyên bố không còn hạn chế việc quay trở lại hoạt động và giao dịch của chúng tôi, nhưng điều này là vô cùng liều lĩnh cho đến khi chúng tôi có thể xác định đầy đủ các khoản mất mát và đảm bảo rằng số dư được an toàn tuyệt đối.”

Theo luật pháp của New Zealand, sẽ là vi phạm luật pháp nếu công ty hoạt động một cách liều lĩnh khiến tài sản của người dùng gặp rủi ro. Đây là lý do tại sao tới nay sàn chưa hoạt động trở lại, vẫn phải trong giai đoạn chuẩn bị để bảo vệ người dùng. Dưới đây là tuyên bố chính thức đầy đủ được thực hiện bởi Cryptopia trên Discord

Update from Cryptopia on Discord from r/CryptoCurrency

Theo một Redditor, có vẻ như mọi người có thể thực sự lấy lại được tiền của họ. Tuy nhiên, không có thông tin nào liên quan đến số tiền bị mất. Nền tảng đã mất hơn 2.4 triệu USD trong quỹ của các nhà đầu tư.

Biên tập và tổng hợp: Thanh Thiên - bitcoinexchangeguide