Quên giá trị thật đi, đầu cơ có thể giúp Bitcoin đạt mức 1 triệu USD

Quên giá trị thật đi, đầu cơ có thể giúp Bitcoin đạt mức 1 triệu USD

Đầu cơ là hành động mua loại tài sản hoặc hàng hóa nào đó với hy vọng giá trị của chúng sẽ tăng trong thời gian ngắn. Về mặt tài chính, đầu cơ là sự tham gia vào một giao dịch rủi ro hơn để kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.

Xem thêm:

Đầu cơ gần như là sự biến động ngắn hạn của giá thị trường, nhưng không phải là một sự thay đổi trong các thuộc tính tài chính như cổ tức và lãi vốn. Trong thế giới đầu cơ, các nhà đầu tư thường theo dõi tình hình để kiểm tra xem một tài sản cơ bản có tham gia vào thỏa thuận hợp tác hay giới thiệu một công nghệ có thể ảnh hưởng đến giá tài sản của chúng trong tương lai hay không.

Trong trường hợp này, họ tham gia vào thị trường để hưởng lợi từ biến động giá trong tương lai. Khi nhiều người tham gia vào thị trường, giá của tài sản cơ bản tăng lên. Khi giá tăng thêm nữa, lại thu hút nhiều người tham gia vào thị trường và điều này đẩy giá cao hơn nữa. Việc định giá thường được xác định bởi hiệu suất của công ty.

Điều này không đặt Bitcoin vào cùng một phương trình. Sự đầu cơ Bitcoin liên quan nhiều tới tin đồn, tâm lý thị trường và biểu đồ kỹ thuật, đây chính là sai lầm lớn làm suy yếu sức mạnh của tài sản đầu cơ. Giá trị của tài sản có thể tăng hơn 1000% trong một tháng.

Khi sự đầu cơ ngày càng lớn do nhiều tin tích cực về các quy định phù hợp của chính phủ và nhiều yếu tố khác, giá Bitcoin có thể ghi nhận tăng hàng ngàn lần để đạt mức giá lý tưởng.

Vào năm 2017, John McAfee đã đưa ra một trong những dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng mạnh tới 1 triệu USD mỗi đồng vào cuối năm 2020 sau khi dự đoán đúng tài sản kỹ thuật số sẽ giao dịch ở mức giá 4000 USD vào cuối năm 2017. Sử dụng phương pháp parabol trên trang web bircoin.top, người ta thấy rằng với mức giá khởi điểm là 2244 USD, Bitcoin sẽ cần tăng 0,484095526% mỗi ngày để đạt được mức giá đó.

Bài toán này lấy mốc ngày McAfee đưa ra dự đoán là ngày 17-07-2017. Điều này không phải là không thể khi tài sản liên quan là tài sản đầu cơ. Hôm nay là ngày thứ 605 kể từ John McAfee đưa ra dự đoán và giá của Bitcoin vẫn thấp hơn 90% so với giá dự kiến, nhưng Bitcoin vẫn có thể sử dụng bản chất của nó để đạt được mốc giá 1 triệu đô la.

Biên tập và tổng hợp: Thanh Thiên - zycrypto.com