Sự kiện NEO DEVCON kết thúc với việc tập trung vào NEO 3.0

Sự kiện NEO DEVCON kết thúc với việc tập trung vào NEO 3.0

Hội nghị các nhà phát triển NEO 2019 vừa kết thúc chương trình nghị sự kéo dài hai ngày, cộng đồng NEO và các đối tác đã nỗ lực rất nhiều để đi đầu trong nền kinh tế thông minh.

Xem thêm:

Trọng tâm chính của sự kiện là NEO 3.0, người sáng lập Da Hongfei nói rằng anh đã chuẩn bị đầy đủ cho những bước đi trong thời gian sắp tới.

Ngày thứ hai hội nghị thảo luận về tiến độ của dự án hệ sinh thái NEO, đồng thời khám phá nhiều khía cạnh của thống kê dữ liệu, công nghệ điều tiết, tuân thủ tài chính và trải nghiệm người dùng.

Trong phần NEO Ecology, nhiều diễn giả khác nhau tham gia vào việc phát biểu: Tổng giám đốc NGD Zhao Chen, Giám đốc R & D của NGD Peter Lin, Giám đốc tăng trưởng sinh thái NGD John Wang, Tamar Salant, Nhà phát triển phần mềm NGD Longfei Wang. Concept của cộng đồng NEO là "bắt đầu với các nhà phát triển, trở thành các nhà phát triển và trung thành với các nhà phát triển".

Một số điểm nổi bật của ngày thứ hai là: tầm nhìn của Vitor Nazário Coelho, về mật mã NEO 3.0, cơ chế đồng thuận và tính toán hiệu năng cao; Đồng sáng lập Archon, Eric Wang thiết kế một hệ thống lưu trữ tệp dựa trên blockchain cho NEO; Người sáng lập NEO Health, Brad Mattson giới thiệu Từ điển bách khoa y tế NEO Health.

"Nền kinh tế thể chế" và "ứng dụng thương mại quy mô lớn" là những keyword mà founder của NEO Da Hongfei đề cập trong bài phát biểu khai mạc, phản ánh tầm quan trọng trong sự chuyển đổi của blockchain đối với nền kinh tế truyền thống. NEO chào đón các nền kinh tế thể chế về cơ sở vật chất kỹ thuật, sinh thái, thiết kế kinh tế, tuân thủ pháp luật, tài trợ đầu tư và công nghệ điều tiết. Và tích cực thúc đẩy việc chuẩn bị các ứng dụng thương mại.

“Với hơn 400 nhà phát triển và nhiều người có chuyên môn về blockchain tại sự kiện, đây được coi như là sự thành công. Năm 2019, NEO sẽ không chỉ xây dựng văn phòng tại Seattle mà còn tập trung vào nâng cấp NEO 3.0. Chúng tôi nóng lòng về thành quả của hội nghị và để NEO đưa ý tưởng của họ vào thực tiễn.”

Biên tập và tổng hợp: Thanh Thiên - asiacryptotoday.com