Trường kinh tế lớn của Ấn Độ áp dụng công nghệ blockchain nhằm ngăn chặn những tấm bằng “Rởm"

Trường kinh tế lớn của Ấn Độ áp dụng công nghệ blockchain nhằm ngăn chặn những tấm bằng “Rởm"

Theo Business World, các văn bằng được cấp dựa trên nền tảng blockchain của Ethereum sẽ giúp các nhà tuyển dụng, các pháp nhân xác nhận trình độ học vấn của người xin việc mà không cần phải liên lạc với nhà trường. Sẽ không cần cài đặt thêm bất kì phần mềm hay thiết bị chuyên dụng nào, vì tất cả những gì mà các họ cần làm là quét mã QR được in trên chứng chỉ của ứng viên.

Thông tin chi tiết

Bên cạnh trình độ giáo dục, các thông tin khác liên quan đến việc tốt nghiệp của sinh viên cũng sẽ được lưu trữ trên blockchain, bao gồm các danh mục đầu tư của sinh viên, các dự án, các chương trình đã tham dự. Tất cả thông tin này sẽ có sẵn mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của sinh viên tốt nghiệp.

Chủ tịch của Trường SP Jain School of Global Management - Nitish Jain phát biểu:

“Sự chuyên cần của sinh viên và các dữ liệu cá nhân khác của họ được lưu trữ an toàn trong blockchain riêng của trường và chỉ có các dữ liệu liên quan đến việc chứng nhận mới phải công khai qua blockchain Ethereum.”

Thông qua việc ban hành 1.189 chứng chỉ giáo dục dựa trên blockchain, Trường SP Jain School of Global Management cũng gia nhập danh sách các quốc gia và tổ chức đang có những cố gắng ngăn chặn gian lận liên quan đến thông tin giáo dục như bằng cấp, cụ thể ở đây là hoạt động quản lí thông qua nền công nghệ blockchain.

Malaysia và Caribbean

Tháng trước, Bộ Giáo dục Malaysia cũng đã công bố một hệ thống phát hành và xác minh các bằng đại học dựa trên blockchain. Tuy nhiên, không giống như trường SP Jain School of Global Management, Malaysia đã chuyển sang NEM blockchain. Đây là một nỗ lực nhằm kiềm chế mức độ giả mạo của văn bằng – điều đem lại sự bất lợi cho những sinh viên có năng lực thật sự, cũng như khiến xã hội càng trở nên nguy hiểm hơn.

“ Văn bằng giả không chỉ gây bất lợi cho sinh viên học thực, mà còn gây ra nhiều mối nguy hiểm cho xã hội nữa, ví dụ như trong các lĩnh vực quan trọng như chăm sóc sức khỏe, điều gì sẽ xảy ra nếu có đội ngũ nhân viên, hay đơn giản chỉ là một cá nhân, có tay nghề không đáng tin?”

Còn tại Bắc Mỹ, Hội đồng Kiểm tra Caribean (CXC) hồi tháng trước đã cấp những văn bằng được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain cho 24.000 thí sinh đã dự thi vào giữa năm nay. Các chứng chỉ điện tử dựa trên blockchain được lưu trữ và chia sẻ trên Wallet Blockcerts một cách miễn phí và đẩy nhanh quá trình xác minh.

Xem thêm:

CTV Hồng Thảo - CCN