Vị trí của IOTA trong chuỗi cung ứng

Vị trí của IOTA trong chuỗi cung ứng

Đối tượng của Proof of Concept (PoC) lần này là một máy cắt tốc độ cao trong công nghiệp từ Feintool AG có tên gọi là XFT 2500. Cuộc thử nghiệm này được thực hiện nhằm mục đích truy ra được dữ liệu sản xuất từ các thành phần cốt lõi của máy điều khiển theo thời gian thực, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu qua khỏi những vướng mắc và khôi phục khâu kiểm tra tính toàn vẹn qua một giao diện website.

Quyền truy cập đầu vào cung cấp mọi khả năng cần thiết cho một mạng lưới tangle, khiến việc xác minh tính toàn vẹn dữ liệu cho từng phần trở nên khả thi. Việc chi trả micropayments cho IOTA giờ đã được chấp nhận cho từng phần lẻ được tạo ra, theo mô hình trả tiền qua mỗi lần sử dụng, biến đầu vào về cơ bản trở thành một thị trường dữ liệu.

Tầm nhìn của hệ thống thanh toán (Web đầu ra WZL x GCX x IOTA)

Mục tiêu này sẽ bao gồm những điểm chính sau:

  • Người dùng sẽ chỉ có thể mua một phần của gói dữ liệu qua mỗi lần thanh toán

  • Chỉ có thanh toán trên IOTA mới được chấp nhận

  • Chúng ta sử dụng bộ nhớ riêng để lưu trữ những giao dịch thành công trên trình duyệt.

  • Các gói dữ liệu đã được thanh toán sẽ bị lấy lại một khi người dùng đóng trình duyệt của họ.

  • Cơ sở dữ liệu chứa hóa đơn và biên lai của địa chỉ thanh toán, tuy nhiên thông tin này cũng sẽ được công khai cho bên mạng lưới Tangle.

  • Người dùng sẽ thanh toán thông qua mã QR Trinity Wallet.

IOTA là lựa chọn thích hợp nhất cho việc cho phép thanh toán dữ liệu được lưu hành như tiền tệ, hay cho một mạng lưới P2P khi mà chúng có khả năng hoạt động như một danh tính số của dữ liệu không tùy biến. Và vì cũng được coi là một hệ thống các bản ghi, IOTA cũng có thể được coi như là một giao thức trao đổi cũng như một mảnh không thể thay đổi được cho xương sống của các giao dịch không thông qua con người.

Có một điểm then chốt của DLT, rằng là nó không phù hợp cho những công ty hay những dịch vụ bình thường. Dựa theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi PricewaterhouseCoopers; có sáu yếu tố cần phải được đáp ứng nếu muốn DLT tích hợp một cách đáng kể; và nếu những điều kiện đó đã được đáp ứng thì DLT sẽ có khả năng giúp ích nhiều cho công việc kinh doanh của bạn, cụ thể:

Có nhiều người tham gia cần được tiếp cận nguồn thông tin như nhau, nên họ sẽ chia sẻ một gói dữ liệu chung.

Những người tham dự sẽ có những hành động cần phải được ghi lại và thay đổi dữ liệu tùy chỉnh, nên cần có một chính sách cập nhật phi tập trung.

Loại bỏ các bản ghi trong cơ quan lưu trữ những hồ sơ trung gian sẽ có khả năng giảm thiểu chi phí cũng như mức độ phức tạp.

Điều quan trọng là những bên tham gia cần hành động đúng giờ, giải quyết các vấn đề nhạy cảm về thời hạn, và vì thế mà việc giảm thiểu số lần trì hoãn sẽ có lợi cho kinh doanh như là giảm thiểu rủi ro thanh toán, tăng tính thanh khoản.

Các giao dịch được tạo ra bởi những người tham gia khác nhau, có nhiều lợi ích về mặt sản xuất như là trao đổi tài sản, giao tiếp M2M, dữ liệu thị trường, phân phối sản xuất theo chuỗi cung ứng, bộ nhớ số về sản phẩm, xác minh phụ tùng thay thế, giấy tờ kiểm định chất lượng.

Một bản sao số hóa là một kiểu mẫu của một quy trình thực tế, một sản phẩm, máy móc hay dịch vụ có đặc tính không thể biến đổi được.

Kiểm tra thực tiễn của Fujitsu

Fujitsu thành lập một chuỗi cung ứng với hai mục tiêu. Một mặt thì triển khai một đường kiểm toán thành phần, ví dụ như chỉ các thành phần được xác thực đã vượt qua tất cả các bước sản xuất theo quy trình đã định, được chấp nhận và chuyển giao bởi robot.

Viễn cảnh sẽ là một thực thể tự động, chiếc máy đã tự động hóa, có thể tự điều khiển chính nó kiểu như “chế độ lái tự động” và tối ưu hóa quy trình.

Xem thêm:

CTV Quang Trí - Medium