Sàn giao dịch Bittop là gì?

Sàn giao dịch Bittop là gì?

Được biết đến là sàn giao dịch đầu tiên của Hàn Quốc có chính sách vay dành cho các trader. Sàn giao dịch Bittop cho phép vay lên đến 5 lần.

Vậy sàn giao dịch bittop là gì?

Sàn giao dịch Bittop được phát triển bởi công ty bảo mật hàng đầu của Hàn Quốc - Seeker.

Và hiện cũng là đối tác tầm cỡ của những công ty và tổ chức của Chính phủ Hàn Quốc.

Trong đó có Cơ quan an ninh và Internet Hàn Quốc - Kisa và cả Viện khoa học và thông tin Hàn Quốc - Kisti.

Sàn giao dịch Bittop còn có nhiều chính sách mang lại quyền lợi cho các trader và những người nắm giữ token sàn Frog coin.

Xem thêm: