SEC xử phạt hai dự án ICO Paragon, AirFox sẽ gây ảnh hưởng xấu tới các dự án khác

SEC xử phạt hai dự án ICO Paragon, AirFox sẽ gây ảnh hưởng xấu tới các dự án khác

Ủy ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hòa Kỳ xử phạt hai dự án đầu tiên gọi vốn bằng ICO gồm có Paragon và AirFox. Điều này khiến nhiều dự án gọi vốn ICO bằng Blockchain có thể phải tuyên bố phá sản trong vòng vài tháng tới.

16/11 vừa qua, Paragon và AirFox bị buộc phải nộp một khoản phạt là 350.000 USD cho SEC, đồng thời hoàn lại toàn bộ quỹ cho các nhà đầu tư tham gia vào dự án.

Số tiền hoàn lại gồm cho dự án Paragon là 12 triệu USD và 15 triệu USD cho dự án AirFox. Mặc dù, các khoản quỹ gọi bằng BitcoinEthereum đã sụt giảm đáng kể và các khoản chi tiêu cho marketing của dự án.

Văn bản chính thức của SEC:

“Cả hai công ty đều đồng ý hoàn trả tiền cho những nhà đầu tư chịu ảnh hưởng, đăng ký token lên sàn chứng khoán, nộp báo cáo định kì với Ủy ban, và chịu nộp phạt.”

Một vấn đề nghiêm trọng hơn cho các ICO là như đã được khẳng định qua tài liệu của SEC, các token ICO được liệt kê là một loại chứng khoán theo bộ quy chuẩn hiện hành của SEC, có quyền kiện các dự án để đòi bồi thưởng cho tổn thất của họ.

Và như vậy, giả sử một nhà đầu tư tham gia vào một dự án ICO và chịu lỗ 80%, thì người đó về lý thuyết có tư cách đệ trình đơn kiện lên người khởi xướng đợt bán để nhận lại tiền đầu tư.

Stephanie Avakian, đồng giám đốc của Ban Thực thi SEC

Cùng lúc với sự xử phạt hai dự án Paragon và AirFox thì Stephanie Avakian, đồng giám đốc của Ban Thực thi SEC nhấn mạnh rằng SEC sẽ tiếp tục điều tra các đợt bán công khai tiền ảo vi phạm luật pháp liên bang.

“Chúng tôi đã làm rõ vấn đề các công ty phát hành chứng khoán qua ICO sẽ phải tuân thủ các quy chế và quy tắc điều chỉnh việc đăng ký lên sàn chứng khoán. Những trường hợp này nêu ra những ai đang cân nhắc thực hiện các hoạt động tương tự dẫn tới vi phạm luật pháp liên bang liên quan đến tài sản số.”

Ở Mỹ thì các đồng tiền điện tử hay vòng gọi quỹ bằng ICO có ít nhất hai lựa chọn: một là các nhà đầu tư từ Mỹ tham gia vào vòng ICO, hoặc hợp tác với SEC để phân phối token dưới dạng chứng khoán đã được đăng kiểm.

Có một vài quốc gia như Hàn Quốc, đang cân nhắc hợp pháp hóa ICO để tạo cơ sở cho sự phát triển của blockchain trong khu vực.

Xem thêm:

Những vòng gọi vốn ICO đã bán cho các nhà đầu tư Mỹ trước đó có thể bị xử lý bởi các vụ kiện tập thể dựa trên khoản thua lỗ từ các nhà đầu tư chịu ảnh hưởng trong vòng 11 tháng qua trên thị trường này, dẫn đến khả năng phá sản của các vòng ICO.

CTV - Quang Trí