Thay đổi tên miền trên ENS sẽ tích hợp hơn 1300 DNS TLDs

Thay đổi tên miền trên ENS sẽ tích hợp hơn 1300 DNS TLDs

"Tháng 9 năm ngoái, chúng tôi hỗ trợ tên miền .xyz (TLD) trên hệ thống đăng ký ENS. Việc hỗ trợ này chỉ là kết hợp tình cờ dựa trên công nghệ DNSSEC, và ý định ban đầu chúng tôi chỉ để phục vụ nghiên cứu về việc tích hợp này cho tất cả TLDs từ sự cho phép từ họ", theo như Nick Johnson chia sẻ.

Xem thêm: 

Khoảng 90% TLDs khi kết hợp với công nghệ DNSSEC và nó sẽ hiện sẵn sử dụng trên ENS.Bất kỳ ai sở hữu một trong những miền TLDs trên sẽ hiển thị giống tên miền trên ENS và sử dụng nó như bình thường với đuôi là .ethVí dụ, ethereum .org có hiệu lực trên miền ENS và khi đã xác nhận người dùng có thể gửi tiền đến EF (Ethereum Foundation) sử dụng tên miền ethereum.org cũng như ethereum.eth.

Hiện tại chúng tôi rất hài lòng với việc tích hợp DNSSEC, và sẵn sàng “lăn bánh” mô hình này trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, tên miền trên ENS- là chức năng trong hệ thống phân quyền mà nó có tất cả TLDs nhưng lại bị ENS multisig sở hữu và quản lý bởi 7 root keyholders. Ngày nay, với hơn 1300 TLDs yêu cầu sự hỗ trợ từ công nghệ DNSSSEC, con số có thể thay đổi theo thời gian. Phê duyệt cho từng miền TLD thủ công sẽ tạo áp lực cho các root keyholders.

Chúng tôi dự định triển khai hợp đồng mới để tạo điều kiện cho việc tích hợp DNS. Bản hợp đồng này sẽ thay thế ENS multisig- sở hữu tên miền ENS. Ngược lại, nó sẽ được sở hữu ENS multisig-sẽ ngăn cấm multisig và chức năng nó không thay đổi. Một điều tuyệt vời, tên miền có thêm chức năng mới cho phép bất kỳ ai xác nhận TLD nếu họ có thể cung bằng chứng hợp lệ DNSSEC.

2 cấu hình được cho phép đối với Internet TLDs:

1. Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra tên miền TLD trên ENS sử dụng “default registrar”. Người đăng ký sẽ làm giống như đăng ký tên miền .xyz, giúp mọi người có thể hỗ trợ tên miền cấp hai ( ví dụ ethereum.org) và DNSSEC xác nhận tên này trong hệ thống ENS. Đây được gọi là” tích hợp không quyền hạn”.

2. Người sở hữu TLD phải xác định thủ công nhà cung cấp nhưng phải chịu quản lý tên miền cấp cao. Tên miền .luxe tận dụng mô hình này để đưa ra sự tích hợp giữa DNS và ENS, bằng chứng cho thấy những tên miền TLDs khác cũng thích thú trong việc này. Để thực hiện việc này, người sở hữu TLD tạo ra TXT với tên là _ens.nic.tld và nộp bằng chứng về hợp đồng tên miền mới.

Mã cho tên miền mới có sẵn ở đây.

Biên tập và tổng hợp: Ngocnguyen188