[Video] Ứng dụng Blockchain vào đời sống thực tại Brooklyn

Thị trường crypto đang suy thoái và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nhưng công nghệ Blockchain đang mở ra kỷ nguyên về ngành công nghiệp 4.0.

Tại Brooklyn, ứng dụng thực tế Blockchain vào hệ thống quản lý điện tiêu dùng, được cung cấp từ hệ thống bin năng lượng mặt trời. 

Để nhận được nhiều video hay vui lòng subcrible channel youtube của coin24h

Your browser does not support the canvas element.